Продукти

HDPE ГРАНУЛИ

Висококачествени HDPE ( полиетилен с висока плътност ) гранули с устойчиви характеристики, преработени от материали със сигурен произход.

PP ГРАНУЛИ

Висококачествени PP ( полипропилен ) гранули с устойчиви характеристики, преработени от материали със сигурен произход.

LDPE ГРАНУЛИ

Висококачествени LDPE ( полиетилен с ниска плътност ) гранули с устойчиви характеристики, преработени от материали със сигурен произход.