Новини

Image

На 10 април 2023 г. фирма „ПМБ Индъстрис“ ООД подписа Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1001-C01, с което стартира изпълнението на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост,  процедура № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Общата стойност на проекта е 1 427 756,00 лв., от които 49,02% е безвъзмездно финансиране от МВУ, в размер на 699 855,99 лв.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствения процес на фирмата. Това се предвижда да бъде постигнато със закупуване и въвеждане в експлоатация на линия за сортиране на млянка по вид и по цвят.

Дата 14.04.2023 г.