Качество

Контролът и поддържането на безупречно качество, както и подобряването на производствените процеси, са основен приоритет на компанията – независимо дали става въпрос за входящи суровини или готова продукция.

В ПМБ Индъстрис ООД е въведена усъвършенствана система за управление на качеството, която осигурява стабилност на произвежданата продукция. Собствената лаборатория за конрол на качеството, оборудвана със съвременна, специализирана апаратура, има възможност да извършва различни видове анализи и да определя физическите, механичните и термичните характеристики на вторичните полимери.

Целта на компанията е да осигури качествени услуги, които отговарят на високите изисквания на нашите клиенти и показват нашата ангажираност към техните нужди.

Лаборатория

Поддържането на стабилност и качество е най-важният аспект от дейността на ПМБ Индъстрис ООД. Всеки наш продукт се изследва внимателно в собствената ни лаборатория, оборудвана със съвременна маханична и електронна апаратура.
Поддържането на стабилност и качество е най-важният аспект от дейността на ПМБ Индъстрис ООД. Всеки наш продукт се изследва внимателно в собствената ни лаборатория, оборудвана със съвременна маханична и електронна апаратура.
Определят се характеристиките на всяка партида, като по този начин предоставяме обратна информация на доставчиците и осигуряваме качество за нашите клиенти.

Уважаеми Клиенти и Партньори,

Ръководството на ПМБ ИНДЪСТРИС ООД има удоволствието да ви съобщи, че ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ИЗПИТВАНЕ към ПМБ ИНДЪСТРИС ООД е акредитирана от националния орган по акредитация ИА Българска служба за акредитация. в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, считано от 08.09.2023г.

Този факт е доказателство за професионализъм, независимост и прецизност на предоставяните от нас услуги, а за Вас - нашите клиенти и партньори, сигурност, надеждност и обективност на получените резултати.

Обхватът на акредитация е наличен в сертификата.

При въпроси, свързани с изпитване на пластмаси, не се колебайте да се свържете с нас!

Image

Сертификати